Links

CityAvisen, minby.dk

Københavneravisen

Indre By Lokaludvalg

Københavns BeboerNetværk, kbn

Nørre Kvarters beboerforening, nkbf

Grønnegades Beboerforening, gbf

Rundetårn-kvarterets beboerforening

Miljøpunkt Indre By

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøudvalg

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsudvalg

Københavns Kommune, Bevillingsnævnet

Det interaktive Københavnerkort med oplysninger/tilladelser vedr. bevillinger, natbevillinger, udeservering, opstilling af mandskabsvogne og containere mm.

Analyse udarbejdet af Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen: Juni 2018, Analyse af restaurations- og nattelivet i Middelalderbyen.