Klager over støj

OPLEVER DU STØJ I KVARTERET?
DU KAN KLAGE
TRE
KLAGEMULIGHEDER:

1) STØJVAGTEN: Ring 33 66 25 85, hvis du er generet af støj fra cafeer, restauranter, arrangementer eller spillesteder aften og nat: fredag og lørdag kl. 20:00-03:00.

For yderligere info tjek støjvagtens hjemmeside www.kk.dk/støj

Når du ringer, skal du oplyse, hvor støjproblemet kommer fra, samt dit tlf. nr. Når støjvagten på Københavns Rådhus har registreret din anmeldelse, kontakter de det kørende team, som tager ud til det pågældende sted og forsøger at afhjælpe problemet. Når støjvagterne har aflagt besøg på stedet, kontakter de dig telefonisk og afgiver rapport. Vi anbefaler dig at anmelde problemet så snart, du konstaterer det, fremfor at vente til problemet har udartet sig. Du skal også at anmelde problemerne hver gang, du oplever dem. Det er ekstremt vigtigt i det fremtidige arbejde med at forebygge støjproblemer, at problemerne registreres, så de indgår i Bevillingsnævnets afgørelser ved bevillinger og i kommunens statistik.

2) POLITIET: Skyldes støjen “festen i gaden”, fx fra larmende, fulde folk, musik fra private eller lignende, kan støjvagten ikke gribe ind. Du skal kontakte politiets indsatsledelse:

Ring 51 19 48 91. Politiet trygt nattelivspatrulje. Som bidrag til “trygt natteliv” er politiet til stede med fodpatruljer i nattelivet i Indre By. Indsatslederen skal kontaktes på tlf. 51 19 48 91. Fodpatruljerne opererer hver fredag og lørdag nat i tidsrummet kl. 24 til 06. Ved aktuelle ordensmæssige problemstillinger i disse nattetimer kan du derfor ringe til indsatslederen. Vi opfordrer kraftigt generede beboere om at benytte denne mulighed.

Eller ring 114. Vi opfordrer til, at du kontakter 114 og anmelder, da det er vigtigt at få registreret støjproblemer. Politiet har pligt til at tage imod din anmeldelse og registrere den, når du ringer 114. Politiet har dog ofte ikke ressourcer til at gøre noget ved problemet, når vi ringer 114.

Anmeldelser som ikke kræver udrykning fra politiet her og nu kan sendes pr. mail til kbh@politi.dk eller kbh-ste-operativ-specialafdeling@politi.dk.

Anmeldelser til politiet kan også foretages online, link: politi.dk/anmeld

Politiet er på Twitter, følg dem her: https://twitter.com/KobenhavnPoliti 

Din Betjent (to betjente) patruljerer i tidsrummet kl 7-23 , hvor de er i tæt dialog og samarbejde med borgere og lokale aktører i lokalområdet. Du kan spørge Din Betjent til råds eller give oplysninger, som har med tryghed og sikkerhed at gøre.

Kontakt ”Din Betjent” på Strøget og Nyhavn:
Tlf. 40 27 88 47
E-mail: kbh@politi.dk

Eller kontakt “Din Betjent” på deres direkte tlf. nr.
Michael Sandborg 40 45 81 11
Morten Probst 51 24 92 48

Svarer de to ikke, læg besked på deres telefonsvarer, Du kan også sende en sms til dem (evt. vedlægge billeddokumentation).

Man kan finde den lokale nærbetjent via www.dinbetjent.dk

Eller kontakt Blå Bus, tlf. 93 50 08 16, svarer kl. 07.00-23.00
Blå Bus køres hver dag rundt på Indre by og Indre Vesterbro af de lokale nærbetjente for at skabe tryghed og komme i dialog med borgere og brugere i området.

Din Betjent kan findes på politiets hjemmeside, link her

3) KOMMUNEN: Du kan anmelde støjgener fra cafeer, restauranter, arrangementer eller spillesteder via et klageskema til Københavns Kommune, støjgener: www.kk.dk/støj  – Det er på denne side, vi som beboere kan kontakte støjvagten døgnet rundt og få registreret alle støjklager. Her kan også læses mere om, hvilke gener støjvagten kan hjælpe med, og hvilke de ikke kan hjælpe med.

Givetpraj.kk.dk – læs om, hvordan du nemt giver Københavns Kommune et praj, hvis du oplever fejl eller mangler på eller ved byens gader og problemer med udeserveringer.

Ssbf anbefaler, at problemer med udeserveringer indrapporteres på denne måde. Find “Udeservering til gene” under fanen “Vej/Cykelsti/Fortov” – tag og tilføj billede af problemet. På denne måde kommer din indberetning direkte til kommunens tilsynsteam, som vil kunne følge op på sagen.

Nemmest er at downloade app’en, så du kan sende praj over mobiltelefonen (smartphone) og du kan følge udvikling i sagen.

VIGTIGT: Vores erfaring er, at kun et fåtal af støjplagede beboere anmelder problemerne. Vi vil dog kraftigt opfordre dig til at anmelde gener ved støj og sprede informationen om klagemulighederne til støjplagede naboer. Når der findes dokumentation for problemerne, kan vi argumentere for fx at få stop for nye bevillinger

Print som dokument her

Politi – støjvagten – Københavns kommune: Du finder oversigt og kontaktoplysninger (udarbejdet af politiet i 2018) i dokumentet her