Klager over støj 2021-12-17T13:15:42+01:00

Klager over støj

OPLEVER DU STØJ I KVARTERET?
DU KAN KLAGE
TRE
KLAGEMULIGHEDER:

1) STØJVAGTEN: Hvis du er generet af støj fra cafeer, restauranter, arrangementer eller spillesteder, kan du ringe til støjvagten på tlf. 33 66 25 85 fra kl. 17.00-00.00 tirsdag til lørdag.  Det vil ikke være muligt at træffe støjvagten fra og med den 23. december, da støjvagten har lukket i mellem jul og nytår. Støjvagten er tilbage igen onsdag den 5. januar 2022.
Når du ringer
, skal du oplyse, hvor støjproblemet kommer fra, samt dit tlf. nr. Når støjvagten på Københavns Rådhus har registreret din anmeldelse, kontakter de det kørende team, som tager ud til det pågældende sted og forsøger at afhjælpe problemet. Når støjvagterne har aflagt besøg på stedet, kontakter de dig telefonisk og afgiver rapport. Vi anbefaler dig at anmelde problemet så snart, du konstaterer det, fremfor at vente til problemet har udartet sig. Du skal også at anmelde problemerne hver gang, du oplever dem. Det er ekstremt vigtigt i det fremtidige arbejde med at forebygge støjproblemer, at problemerne registreres, så de indgår i Bevillingsnævnets afgørelser ved bevillinger og i kommunens statistik.

2) POLITIET: Skyldes støjen “festen i gaden”, fx fra larmende, fulde folk, musik fra private eller lignende, kan støjvagten ikke gribe ind. Du skal kontakte politiets indsatsledelse:

Ring 51 19 48 91. Som bidrag til “trygt natteliv” er politiet til stede med fodpatruljer i nattelivet i Indre By. Indsatslederen skal kontaktes på tlf. 51 19 48 91. Fodpatruljerne opererer hver fredag og lørdag nat i tidsrummet kl. 24 til 06. Ved aktuelle ordensmæssige problemstillinger i disse nattetimer kan du derfor ringe til indsatslederen. Vi opfordrer kraftigt generede beboere om at benytte denne mulighed.

SSBF har erfaret, at det ikke nytter at kontakte politiet på tlf. 114 i forhold til “festen i gaden”. Politiet har dog pligt til at tage imod din anmeldelse og registrere den, hvis du ringer 114, men beboernes erfaring er, at politiet desværre ofte ikke har ressourcer til at gøre noget ved problemet, når vi ringer 114. Dette skal dog ikke afholde dig fra at anmelde, da det er vigtigt at få registreret støjproblemer.

Anmeldelser som ikke kræver udrykning fra politiet her og nu kan sendes pr. mail til kbh@politi.dk eller kbh-ste-operativ-specialafdeling@politi.dk.

Anmeldelser til politiet kan også foretages online, link: politi.dk/anmeld

Politiet er på Twitter, følg dem her: https://twitter.com/KobenhavnPoliti 

Din Betjent kan kontaktes, og Din Betjent er tæt dialog og samarbejde med borgere og lokale aktører i deres lokalområde. Du kan spørge Din Betjent til råds eller give oplysninger, som har med tryghed og sikkerhed at gøre. Din Betjent kontaktes på politiets hjemmeside, link her

3) KOMMUNEN: Du kan anmelde støjgener fra cafeer, restauranter, arrangementer eller spillesteder via et klageskema til Københavns Kommune, støjgener: www.kk.dk/støj  – Det er på denne side, vi som beboere kan kontakte støjvagten døgnet rundt. Her kan også læses mere om, hvilke gener støjvagten kan hjælpe med, og hvilke de ikke kan hjælpe med.

VIGTIGT: Vores erfaring er, at kun et fåtal af støjplagede beboere anmelder problemerne. Vi vil dog kraftigt opfordre dig til at anmelde gener ved støj og sprede informationen om klagemulighederne til støjplagede naboer. Når der findes dokumentation for problemerne, kan vi argumentere for fx at få stop for nye bevillinger

Print som dokument her

Politi – støjvagten – Københavns kommune: Du finder oversigt og kontaktoplysninger (udarbejdet af politiet i 2018) i dokumentet her