Forside

Stræderne og Strøgets Beboerforening

København er en dejlig by, ikke mindst Indre By, Middelalderbyen. Vi bor her og holder af den.

Intet står stille. Specielt i de seneste 10 år har der været en stigende, og flere steder eksplosiv, vækst af støj og møg i aften- og nattelivet samtidig med en manglende regulering og tilsyn. Det handler om forøgelse af antallet af udskænknings- og natbevillinger, kontrol med bevillinger og sanktioner ved overtrædelser. Trods talrige henvendelser og klager er det beboernes oplevelse, at kommunens politikere, forvaltninger og politi i det væsentlige har siddet disse “råb om hjælp” overhørig. I hvert fald har det – på trods af positive politikerudtalelser – ikke ændret sig til det bedre. Tværtimod. Det er blevet for meget.

Formål

Beboerforeningen skal varetage beboernes interesse og søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet. Den skal arbejde for beboerne i bydele omkring Snarens Kvarter, Strand Kvarter, Vester Kvarter og dele af Østre Kvarter – med henblik på, at de skal være gode kvarterer at bo og leve i.

Stæderne og Strøgets Beboerforening havde sin stiftende generalforsamling den 22. november 2016.

ssbf’s område