Kommunal styringskæde 2018-02-14T20:50:28+01:00

Kommunal styringskæde

Vi har udarbejdet en forenklet oversigt over “Den kommunale styringskæde” i København. Oversigten kan forhåbentlig være nyttig ud fra den betragtning, at det kan være vanskeligt at overskue det temmelig komplicerede landskab, som vi opererer i – hvilke spillere, hvorledes spiller de sammen, hvilke hørings- og beslutningskompetencer har de. I det hele taget en oversigt over, hvad vores netværk og samarbejdspartnere er (se i øvrigt videre under Links og Klager over støj på forsiden).

I oversigten er kun medtaget to kommunale forvaltninger, idet det er disse to, vi har mest med at gøre:
– Teknik- og Miljøforvaltningen, TMF
– Kultur- og Fritidsforvaltningen, MFU

Oversigten er opdateret efter kommunalvalget og således gældende pr. 01.01.2018.

Se den kommunale styringskæde i København her.